Home Social “อัศวิน ขวัญเมือง” แจงติดตั้งไฟฟ้าจุดเสี่ยงและพื้นที่มืดเปลี่ยวทั่วกรุงเทพ

“อัศวิน ขวัญเมือง” แจงติดตั้งไฟฟ้าจุดเสี่ยงและพื้นที่มืดเปลี่ยวทั่วกรุงเทพ

by Turmeric Garden