Home Business “กสิกรไทย” หนุนสรรพากรทำระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ นำร่องเปิดบริการออก “e-Tax Invoice/e-Receipt”

“กสิกรไทย” หนุนสรรพากรทำระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ นำร่องเปิดบริการออก “e-Tax Invoice/e-Receipt”

by Turmeric Garden