Home International “โจชัว หว่อง” นักกิจกรรมประชาธิปไตยในฮ่องกงถูกจับกุมตัว ก่อนการประท้วงช่วงใหญ่สุดสัปดาห์

“โจชัว หว่อง” นักกิจกรรมประชาธิปไตยในฮ่องกงถูกจับกุมตัว ก่อนการประท้วงช่วงใหญ่สุดสัปดาห์

by Turmeric Garden